FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
44,44
TRY
44.443.354,70
DİĞER
55,56
TRY
55.556.645,30
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
-
Hamiline
1
TRY
100000000
TRY
100
Yok
İşlem Görüyor
Diğer Hususlar
Açıklama


Kredi Hesaplama