FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
25.05.2022
Genel Kurul Tarihi
20.06.2022
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
19.06.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Kısıklı Mah. Hanımseti Sk.No:38 Kat:3 Ofis 6
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
10 - Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 50.000.000 TL'den 250.000.000 TL'ye artırılması ve 2022-2026 yılları kapsayacak şekilde güncellenmesine ilişkin karara istinaden esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi kapsamında, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK(Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
12 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
13 - 2022 yılı içinde portföyümüzde bulunan varlıklar ve yıl içerisinde portföyümüze alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketlerinin "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş." ve "Bilge Gayrimenkul Değerleme A.Ş." olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın onaya sunulması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
17 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurulun bilgisine sunulması,
18 - Emlak Konut GYO A.Ş. firması tarafından ihalesi yapılan ve ihalesi İdealist GYO A.Ş.'nin ortak olduğu İdealist İnş. Tic. Ltd. Şti. & İdealist GYO A. Ş. İş Ortaklığı firmasına kalan Şile Çavuş Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı işi için Genel Kurula bilgi verilmesi,
19 - 2021 yılında Şirket portföyüne alınan Aliağa Arsası ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
20 - Şirket portföyünde yer alan 9 adet Bağımsız Bölüm hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
21 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Olağan Genel Kurul Gündem Maddeleri Açıklamalar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul sonuçları ekli toplantı tutanağında yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
01.07.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2021 YILI IDGYO GENEL KURUL TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
2021 yılı genel kurul hazirun listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
ONAYLI SERMAYE MADDESİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 20 Haziran 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, 01 Temmuz 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 04 Temmuz 2022 10612 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazatesi'nde yayınlanmıştır.

Kredi Hesaplama