FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Pay Alma Hak Kullanımı Tarihi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Evet
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
13.202.124
Ulaşılacak Sermaye (TL)
30.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024
1.877.079,24
2.388.323,600
127,23616
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024
Nâma
B Grubu, SANFM, TRESNFM00016
11.325.044,76
14.409.552,400
127,23616
B Grubu, SANFM, TRESNFM00016
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
13.202.124
16.797.876,000
127,23616
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
05.07.2022
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
16.797.876
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
01.06.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
30.06.2022
SPK Başvuru Tarihi
01.06.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
30.06.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
07.07.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
06.07.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Çıkarılmış sermayenin bedelsiz artırımına ilişkin ihraç edilecek kaydi paylarla ilgili kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 05.07.2022 olarak belirlenmiştir.

Çıkarılacak paylar hak sahiplerinin hesaplarına Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde kaydedilecektir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
İhraç Belgesi.pdf
EK: 2
Tadil Tasarısı madde-6.pdf

Kredi Hesaplama