FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak görüşe sunulan Sn. Dr. Katja Windt hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize iletilmiştir.

Sn. Dr. Katja Windt Tebliğ'de 4.3.6. nolu ilkenin (d) bendinde tanımlanan "Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması" hususuna ilişkin bağımsızlık kriterini karşılamamakla birlikte, bu durum Tebliğin 5. maddesinin 6. bendi ile getirilen, "4.3.6 numaralı ilkenin (d) bendinde belirtilen bağımsızlık kriterini, bağımsız üyelerden en az yarısının sağlaması yeterlidir" hükmü çerçevesinde değerlendirilmiş olup; ayrıca borsada işlem gören paylarında önemli seviyede yabancı yatırımcı oranı bulunan ve stratejik iki ana ortağından birisi yabancı olan Şirketimizin Yönetim Kurulu'nda yabancı bağımsız üyenin bulunmasının yatırımcılar nezdinde de önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, 1 Haziran 2022 tarihli özel durum açıklamamıza konu yönetim kurulu kararımıza uygun olarak Sn. Dr. Katja Windt, toplanacak ilk genel kurulun onayına tabi olmak ve ilgili genel kurulda onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 

Kredi Hesaplama