FİNANS

Özet Bilgi
08.06.2022 tarihli Genel Kurul tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
14.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
08.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRGY00028
0
0
B Grubu, SRVGY, TRESRGY00010
0
0
Ek Açıklamalar

08.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kar dağıtımına ilişkin alınan kararlar 04.07.2022 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.


Saygılarımızla...

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu-2021.pdf
EK: 2
GK tutanak.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
52.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
5.345.814,51
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
672.356.730
686.941.896,77
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı
672.356.730
686.941.896,77
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
672.356.730
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
2.209.843
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
674.566.573
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
672.356.730
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak;

Şirketimizin 31.12.2021 Tarihli Konsolide Mali Tablolarına göre 2021 yılı içerisinde 672.356.730,00 TL dönem karı elde edilmiş olmasına rağmen aynı dönem için Vergi Usul Kanunu' na göre hazırlanan 31.12.2021 tarihli mali tablolara göre dönem karı oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağından, aşağıda yer alan Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul' un onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Kamuoyuna Duyurulur,

Saygılarımızla...Kredi Hesaplama