FİNANS

Özet Bilgi
QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş kira sertifikasına ilişkin ihraç belgesi için SPK'ya başvuru hk. (QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.-Fon Kullanıcısı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
14.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı
1.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
04.07.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 7 Haziran 2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III- 61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş.'nin "fon kullanıcısı"' olarak yer alacağı, QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı olarak yer alacağı, 1.000.000.000 TL (birmilyar Türk Lirası) (bu tutar dahil) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere, Tebliğ'in 4 ile 6. maddeleri çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası türünde, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde TL cinsinden halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesi için QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru yapılmıştır.

Kredi Hesaplama