FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Rabi Hazan
376523
TRY
5,07
Murat San
361997
TRY
4,88
Harri Yaffe
286099
TRY
3,85
Jak Eskinazi
165898
TRY
2,23
İzak Eskinazi
165898
TRY
2,23
Diğer
6068585
TRY
81,74
TOPLAM
7425000
TRY
100,00

Kredi Hesaplama