FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[KONTR, KRVGD, YKSLN, SANFM]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
KONTR.E Pay Başına Brüt Temettü 0,3265583 TL Teorik Fiyat: 151,073 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

KRVGD.E Pay Başına Brüt Temettü 0,1791666 TL Teorik Fiyat: 9,541 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

YKSLN.E Pay Başına Brüt Temettü 0,168 TL Teorik Fiyat: 7,552 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

SANFM.E %127,23616 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 15,843 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Kredi Hesaplama