FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

25.05.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile bedelsiz sermaye artırımına ilişkin esas sözleşmenin 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmişti. 20.06.2022 Tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan uygun görüşü alınmıştı. T.C. Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından tadil metninde Türk Ticaret Kanunu'nun 339/2.c maddesine göre değişiklik yapılması istenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu 05.07.2022 tarihinde toplanarak tadil metninde yeni düzenlemeyi yapmıştır.

Kredi Hesaplama