FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
450.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.000.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023
707,04
864,160
122,22222
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023
Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031
707,04
864,160
122,22222
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031
Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049
707,04
864,160
122,22222
C Grubu
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049
Hamiline
D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9
449.997.878,88
549.997.407,520
122,22222
D Grubu
D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
450.000.000
550.000.000,000
122,22222
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
05.07.2022
SPK Başvuru Tarihi
05.07.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 1.500.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 450.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi amacıyla 93.485.334,82 TL'si 2021 yılı dönem net karından, 1.103.632,78 TL'si geçmiş yıl karlarından, 80.309.996,60 TL'si yasal kayıtlarda öz kaynaklardaki özel fonlar hesabından ve 375.101.035,80 TL'si de olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 550.000.000,00 TL bedelsiz sermaye artırımı yapılarak toplam 550.000.000,00 TL kar payının pay sahiplerimize pay biçiminde dağıtılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 25.05.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında 2021 yılı dönem net karından, özel fonlardan, geçmiş yıl karlarından ve olağanüstü yedeklerden karşılanarak yapılmasına karar verilen bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.07.2022 tarihinde başvurulmuştur.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
gsdho-anasozlesme_tadil_metni-bedelsiz_sermaye_artirimi-2022.pdf

Kredi Hesaplama