FİNANS

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Konya-Ilgın linyit sahasından kömür çıkarmak ve kurulacak santralde elektrik enerjisi üretimi/satışıyapmak
126250000
126250000
TRY
100
Bağlı Ortaklık

Kredi Hesaplama