FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2022-11.04.2022-15.06.2022-27.06.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz esas sözleşmemisinin ''Amaç ve Konu'' başlıklı 3. Maddesi  ve "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesi tadili için, T.C. Ticaret Bakanlığı' na yapmış olduğumuz başvuru, 05.07.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00076255904 sayılı yazı ile onaylanmıştır.
Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygıylarımızla duyurulur.

Kredi Hesaplama