FİNANS

Özet Bilgi
Onaylı Tadil Metni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
0
Mevcut Sermaye (TL)
10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
40.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011
500.000
1.500.000,000
300,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011
Nâma
B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8
9.500.000
28.500.000,000
300,00000
B Grubu
B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
10.000.000
30.000.000,000
300,00000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
Madde No:6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
18.05.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
01.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
05.08.2022
SPK Başvuru Tarihi
18.05.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

27 Nisan 2022 tarihinde yapılan Ortaklar Genel Kurulunda alınan karar gereği, 10.000.000 TL olan sermayemizin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL.'na çıkarılması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunun 01.07.2022 tarih ve 23562 sayılı onayı, T.C. Ticaret Bakanlığının 04.07.2022 tarih ve 00076211847 sayılı izni ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin ekli şekli ile tadili için Olağanüstü Genel Kurul akdedilmesi gerekmiş olup, bu nedenle 05 Ağustos 2022 Cuma günü, saat 14:00'da, 25. Cadde No:2 Çakmaklı Köyü Aliağa İzmir adresindeki tesislerimizde aşağıdaki gündeme göre Olağanüstü Genel Kurulumuzun toplanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama