FİNANS

Özet Bilgi
Şirketimiz Olağan Üstü Genel Kurulu 5 Ağustos 2022 Günü Saat 13:00 de Yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
06.07.2022
Genel Kurul Tarihi
05.08.2022
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.08.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
NİĞDE
İlçe
NİĞDE MERKEZ
Adres
Grand Hotel Ahipaşa Mahallesi Ahi Paşa Cad. 51100 Merkez Niğde
Gündem Maddeleri
1 - 01- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,
2 - 02- Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
3 - 03- Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
4 - 04- 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş Tarafından Düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması,
5 - 05- SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış, 2021 Yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Müzakeresi ve Ayrı Ayrı Onaylanması,
6 - 06- SPK Düzenlemeleri Çerçevesinde, Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Teminat, Rehin, İpotek Verilmediği ve Bunlarla İlgili Gelir ve Menfaat Elde Edilmediği Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
7 - 07- Yönetim Kurulu Şirketin 2021 Hesap Yılı Sonu İtibariyle Kar Dağıtımı Hususunun Müzakeresi ve Onaylanması,
8 - 08- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2022 Hesap Dönemi İçin 1 Yıllığına Seçimi Yapılan Bağımsız Denetim Şirketi, AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş 'nin Genel Kurul Tarafından Onaylanması,
9 - 09- Yeni Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,
10 - 10- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlenmeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yapılan Ödemeler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve Onaylanması,
11 - 11- Dilek ve Temenniler,
12 - 12- Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Karari Çağrı ve Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

2022 Yılı Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı 05.08.2022 günü saat 13.00 'de Grand Hotel Ahipaşa Mahallesi Ahi Paşa Cad. 51100 Merkez Niğde adresinde yapılacakdır.

Kredi Hesaplama