FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz'in %94,53 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı olan Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş, ("Ekoten") 14.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket sermayesinin iç kaynaklardan 116.920.889,11 TL ve nakdi olarak 100.079.110,89 TL toplamda 217.000.000 TL daha artırılmak suretiyle 54.000.000,00 TL'den 271.000.000,00 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuzca 07.07.2022 tarihinde, Ekoten'in nakit olarak artırılacak sermayesi ile ilgili olarak payımıza düşen 94.603.607,59 TL rüçhan hakkının tamamı ile Ekoten'in diğer pay sahipleri tarafından kullanılmayan 5.474.705,49 TL rüçhan hakkının toplamının Şirketimiz tarafından kullanılmasına, böylelikle toplam 100.078.313,07 TL nakit sermaye artışına ilişkin rüçhan hakkının kesin olarak kullanılarak usulünce ödenmesine karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama