FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
Ham Ayçiçeği Tohumu Yağı
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO)
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
05/07/2022
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
05/07/2022
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
17.877.600 USD (308.510.168 TL)
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
17.877.600 USD (308.510.168 TL)
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
100%
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
8,783
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Ham Ayçiçeği Tohumu Yağı ihalesine 05.07.2022 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında Şirketimiz uhdesinde kalan miktar 20.07.2022-29.08.2022 tarihleri arasında teslim edilecektir.

  

 

  

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

  

Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama