FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Entek paylarının ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla Tüpraş'a devrine ilişkin SPK başvurusunun onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
TUPRS, KCHOL
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.04.2022
Bölünme Yöntemi
Ortaklara Pay Devri Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş)
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu
Rafinaj, enerji üretimi
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
12.418.659
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Hayır
Para Birimi
TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi
31.12.2021
Mevcut Sermaye (TL)
300.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
219.800.767
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Pay Değişim Oranı
Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%)
Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Kıymet ISIN
Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
AYGAZ, TRAAYGAZ91E0
300.000.000
0,15485
80.199.233
26,73307
TRATUPRS91E8
12.418.659
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
29.04.2022
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
07.07.2022
Ek Açıklamalar

25.04.2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Şirketimizin stratejik planları çerçevesinde, özellikle yurt dışı LPG yatırımlarına ve kargo dağıtımı gibi diğer iş alanlarına odaklanan Şirketimizin mevcut sermayesi ve borçlanma kapasitesinin, bu alanlarda kullanılarak değer yaratılması hedefiyle yapılan değerlendirmeler sonucunda; Şirketimiz aktifindeki Entek Elektrik Üretim A.Ş. ("Entek") sermayesinin %49,62'sine denk gelen Entek paylarının ortaklara pay devri modeliyle, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'ye ("Tüpraş") kısmi bölünme yoluyla devredilmesine karar verilmiş olup; eşzamanlı olarak hâkim ortağımız Koç Holding A.Ş.'nin aktifindeki Entek sermayesinin %49,62'sine denk gelen Entek payları da iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Tüpraş'a devredilecektir.

Bu kapsamda Şirketimiz, Koç Holding ve Tüpraş tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmış olup, SPK tarafından onaylanan duyuru metni, bölünme sözleşmesi ve bölünme raporu ile ana sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1
Duyuru Metni 3 SPK.pdf - Duyuru Metni