FİNANS

Özet Bilgi
Koç Holding A.Ş. ve Aygaz A.Ş. iştiraki Entek Elektrik Üretim A.Ş. hisselerinin kısmi bölünme yoluyla Tüpraş'a Devrine İlişkin SPK Başvurusunun Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
AYGAZ, KCHOL
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.04.2022
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
31.12.2021
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ENTEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
90,97667
A
Nama

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8
250.419.199,999
24.837.314
275.256.513,999
A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011
0,001
0,001
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
250.419.200 TL
24.837.314 TL
0 TL
275.256.514 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
29.04.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
07.07.2022
Ek Açıklamalar

25.04.2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding") ve Aygaz A.Ş. ("Aygaz") aktifinde kayıtlı Entek Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Entek") sermayesinin %99,24'üne denk gelen 942.727.458,04 TL nominal değerli Entek payları kısmi bölünme suretiyle devralınacaktır.

Bu kapsamda Şirketimiz, Koç Holding ve Aygaz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmış olup, SPK tarafından onaylanan duyuru metni ile bölünme sözleşmesi ve bölünme raporu ekte yer almaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
KAP Bölünme Raporu 2022 07 07.pdf - Birleşme Raporu
EK: 2
KAP Bölünme Sözleşmesi 2022 07 07.pdf - Birleşme Sözleşmesi

Kredi Hesaplama