FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
25.750.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
77.250.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021
11.573.033,708
23.146.067,416
200,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESAYR00021
Hamiline
B Grubu, SAYAS, TRESAYR00013
14.176.966,292
28.353.932,584
200,00000
B Grubu
B Grubu, SAYAS, TRESAYR00013
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
25.750.000
51.500.000,000
200,00000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6 - Sermaye ve Paylar
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
08.07.2022
SPK Başvuru Tarihi
08.07.2022
Ek Açıklamalar

2021 yılı kar dağıtımı konusuna ilişkin olarak Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait açıklanan finansal tablolarına göre ana ortaklığın 66.443.579 TL net dönem karı elde ettiği dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi çerçevesinde mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20'sine kadar ayrıldığından birinci tertip yasal yedek akçe olarak 3.000.772,32 TL ilave ayrılmasına, Şirketin çıkarılmış sermayesinin ise 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde 25.750.000 TL'den 51.500.000 TL tutarında (%200 oranında) artırılarak 77.250.000 TL'ye çıkarılmasına, bu tutarın dağıtılabilir net dönem karından karşılanması 16.06.2022 tarihinde yapılan genel kurulda kabul edilmiştir.

08.07.2022 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır.


Kredi Hesaplama