FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Nahit Kiler
213.227.971,13
TRY
15,29
Vahit Kiler
213.227.891,42
TRY
15,29
Ümit Kiler
213.227.891,42
TRY
15,29
Halka Açık Kısım
755.316.246,03
TRY
54,14

Kredi Hesaplama