FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DisposalOfBuyBackSharesAbstract|
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_CompanySubjectToBuyBack|
İşleme Konu Ortaklık
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
oda_CompanyPerformsTheBuyBack|
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
oda_DateOfBuyBackProgram|
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
22.06.2021 tarihinde ihraç edilen 200.000.000 Euro nominal tutarlı tahvillerin 200.000 Euro nominal tutarlı kısmı, tahvil sahibi yatırımcıların 2022 Mayıs ayı içinde iletilen talepleri doğrultusunda paya dönüştürülerek itfa edilmiş ve tahvil karşılığı verilen 112.270 TL nominal değerli paylar, Şirketimiz uhdesinde bulunan geri alınmış SASA paylarından karşılanmıştır. 
 
Dönüştürme işlemleri sonrasında şirketimizin sahip olduğu SASA payları 31.335.252 TL nominal değere, bu payların Sasa Polyester Sanayi A.Ş. sermayesindeki oranı ise %1,3989'a gerilemiştir. İşlemlere ilişkin diğer detaylar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Kalan Payların Sermaye Oranı (%)
Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SASA.E
04/07/2022
112.270
% 0,005
31,1777
% 1,3989
2.553.093,14
-

Kredi Hesaplama