FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DecisionDate|
Karar Tarihi
14/07/2022
oda_TypeOfGeneralAssembly|
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
oda_FiscalPeriod|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021 / 2022 Mali Yılı 1 Nisan 2021 - 31 Mart 2022 Hesap Dönemi
oda_Date|
Tarih
14/07/2022
oda_Time|
Saati
12.00 (VIE)
oda_Address|
Adresi
Mahlerstraße 9, 1010 Viyana - Hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamda
oda_Agenda|
Gündem
1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu ve 2021/2022 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021/2022 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 3. Gözetim Kurulu üyelerinin 2021/2022 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu'na 2021/2022 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 5. 2022/2023 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 6. Ücretlendirme raporu hakkında karar alınması 7. Gözetim kurulu seçimleri
oda_Minutes|
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
oda_DateOfRegistry|
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin, 14.07.2022 tarihinde, "Mahlerstraße 9, 1010 Viyana" adresinde, hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamda saat 12.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2021/2022 Mali Yılı 1 Nisan 2021 - 31 Mart 2022 hesap dönemine  ilişkin 24. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır

14 Temmuz 2022 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları

Gündem maddesi 2:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2021/2022 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 222 hissedar, 6.731.635 oy

Geçerli oy hisse sayisi: 6.727.644

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %69,04

Toplam geçerli oy sayisi: 6.727.644

Evet oylari: 6.727.644

Hayir oylari: 0

Çekimser: 3.991 


Gündem maddesi 3:

Gözetim Kurulu üyelerinin 2021/2022 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 221 hissedar, 3.509.762 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 3.505.771

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %35,98

Toplam geçerli oy sayisi: 3.505.771

Evet oylari: 3.320.400

Hayir oylari: 185.371

Çekimser oylar: 3.991


Gündem maddesi 4:

Gözetim Kurulu'na 2021/2022 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 222 hissedar, 6.731.635 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6.731.535

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %69,08

Toplam geçerli oy sayisi: 6.731.535

Evet oylari: 6.731.535

Hayir oylari: 0

Çekimser oylar: 100


Gündem maddesi 5:

2022/2023 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi

Mevcudiyet: 222 hissedar, 6.731.635 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6.731.535

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %69,08

Toplam geçerli oy sayisi: 6.731.535

Evet oyları: 5.437.878

Hayir oylari: 1.293.657

Çekimser oylar: 100


Gündem maddesi 6:

Ücretlendirme raporu hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 222 hissedar, 6.731.635 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6.731.625

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %69,08

Toplam geçerli oy sayisi: 6.731.625

Evet oylari: 4.884.455

Hayir oylari: 1.847.170

Çekimser oylar: 10


Gündem maddesi 7:

Gözetim kurulu seçimleri

Mevcudiyet: 222 hissedar, 6.731.635 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6.731.535

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %69,08

Toplam geçerli oy sayisi: 6.731.535

Evet oylari: 4.307.750

Hayir oylari: 2.423.785

Çekimser oylar: 100


Ayrıca; Hazirun Cetveli ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.

Kredi Hesaplama