FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artırımı Sonrası SPK Tarafından Onaylanan Esas Sözleşmenin İlgili Maddesinin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
600.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
120.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
600.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MARTI, TRAMMART91K7
120.000.000
480.000.000,000
400,00000
1,00
MARTI, TRAMMART91K7
Hamiline
MARTI(RÜÇHAN), TRRMMRT00039
41.117.962,04
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
120.000.000
480.000.000,000
400,00000
41.117.962,040
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
27.04.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
26.05.2022
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
30.06.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
05.07.2022
SPK Başvuru Tarihi
15.10.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
07.04.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
29.04.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
28.04.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
18.07.2022
Ek Açıklamalar

30.06.2022 tarihli özel durum açıklaması ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulduğu bildirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2022 tarihinde Esas Sözleşme değişikliği onaylanmış olup, onaylı esas sözleşme ektedir.

Onaylı Esas Sözleşme 18.07.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve 18.07.2022 tarih ve 10619 sayılı TTSG'de ilan edilerek süreç tamamlanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
MARTI OTEL İŞLETMELERİ A Ş ESAS SÖZLEŞME YENİ 6. MADDE SPK ONAYLI.pdf

Kredi Hesaplama