FİNANS

Özet Bilgi
Bilgilendirme Dokümanı Güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
20.06.2022
Genel Kurul Tarihi
19.07.2022
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
18.07.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No: 10 34805 Kavacık Beykoz İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu kararıyla revize edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
12 - 2021 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
13 - 2022 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
15 - 2021 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2021 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi
17 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GK İlan Metni 2022.pdf - İlan Metni
EK: 2
Invitation Letter - 2021 AGM.pdf - İlan Metni
EK: 3
Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Information Document - 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Yönetim Kurulu aday değişimi nedeniyle revize edilmiştir.

Kredi Hesaplama