FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye artırımı tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
42.970.214
Ulaşılacak Sermaye (TL)
100.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026
5.760.000
7.644.634,200
132,71934
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRERTAL00026
Nâma
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018
37.210.214
49.385.151,800
132,71934
B Grubu
B Grubu, RTALB, TRERTAL00018
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
42.970.214
57.029.786,000
132,71934
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
29.06.2022
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
31.061.646,83
Geçmiş Yıl Karları (TL)
25.968.139,17
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
16.03.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
23.06.2022
SPK Başvuru Tarihi
28.03.2022
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
23.06.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
01.07.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
30.06.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
06.07.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 100.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 42.970.214 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 31.061.646,83 TL'si emisyon primlerinden, 25.968.139,17 TL'si ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere 57.029.786 TL artırılarak 100.000.000TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygun görülerek onaylandığı 23 Haziran 2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasıyla duyurulmuştu. Duyurumuza istinaden bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 29.06.2022 olarak belirlenmişti,

Bedelsiz sermaye artırımı kararları 06.07.2022 tarihinde Gebze Ticaret Sicili Müdürülüğü tarafından tescil edilmiş olup, 19.07.2022 tarih ve 10620 sayılı T.Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2
Onaylı Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama