FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[AKSEN, BERA, SUNTK, BOSSA, KZBGY, SNGYO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
AKSEN.E Pay Başına Brüt Temettü 0,570805 TL Teorik Fiyat: 27,529 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

BERA.E Pay Başına Brüt Temettü 0,1 TL Teorik Fiyat: 14,49 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

SUNTK.E Pay Başına Brüt Temettü 0,8375833 TL Teorik Fiyat: 23,422 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

BOSSA.E %474,19354 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 10,711 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

KZBGY.E %25 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 81,36 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

SNGYO.E %71,78324 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 6,561 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Kredi Hesaplama