FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24/11/2021 tarih 2021/68 sayılı toplantısında alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.


Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yüksekdağ, üyeliğe ise Yönetim Kurulu Üyesi Cem İpek,


Denetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Yağmur, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yüksekdağ,


Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yüksekdağ, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Üyesi Can İpek ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sinan Sivrikaya getirilmiştir.


Ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmasına gerek bulunmadığından, Şirket, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir.


Yönetim Kurulu tarafından kurulan, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri'nin görev tanımları ve çalışma esaslarına ilişkin detaylar Ekte tek pdf olarak yer almaktadır.. 


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Kredi Hesaplama