FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel Kurulu Kar Payı Dağıtım Kararı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
20.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
21.07.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00025
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREOYLS00033
0
0
C Grubu, OYLUM, TREOYLS00017
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun 2021 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'a sunulmuş olup kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
85.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
0
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
6.051.843
4.993.832,75
4. Vergiler ( - )
77.203
0
5. Net Dönem Kârı
5.974.640
4.993.832,75
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
3.714.090
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
249.691,64
249.691,64
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.010.858,36
4.744.141,11
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
* Nakit
0
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
17. Statü Yedekleri
0
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
5.724.948,36
4.744.141,11
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
B Grubu
0
0
0
C Grubu
0
0
0
TOPLAM
0
0
0

Kredi Hesaplama