FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
ÜMİT KİLER
184.166.666,66
TRY
28,33
NAHİT KİLER
184.166.666,67
TRY
28,33
VAHİT KİLER
184.166.666,67
TRY
28,34
HALKA AÇIK KISIM
97.500.000,00
TRY
15

Kredi Hesaplama