FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
İstanbul İli Ümraniye İlçesi İnkılap Mahallesi Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı & Biskon Yapı A.Ş. İş Ortaklığı
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%99
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
21/07/2022
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
Devam Ediyor
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam geliri olarak 3.562.000.000 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı olarak %50 ve Arsa Satışı Karşılığı Asgari Şirket Payı Geliri olarak 1.781.000.000 TL
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz; Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.tarafından yapılan İstanbul İli Ümraniye İlçesi İnkılap Mahallesi Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi 2. ve nihai oturumuna katılmıştır. Yapılan ihalede Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam geliri olarak 3.562.000.000 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı olarak %50 ve Arsa Satışı Karşılığı Asgari Şirket Payı Geliri olarak 1.781.000.000 TL ile en yüksek teklif şirketimiz tarafından verilmiştir. 

İhale sonucuna ilişkin düzenleyen kurumdan kesinleşen ihale karar bildirimi beklenecektir.  

Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

      

Kamuoyunun bilgisine sunulur. 

Kredi Hesaplama