FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
8554 ada 6 parsel arsamız üzerindeki, Doğan Koç İnşaat Ltd.Şti. ile münakit kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca, ilgili şirketin teminat olarak tarafımıza vermesi gereken ipotek bugün itibari ile Gaziemir Tapu Müdürlüğü nezdinde tesis edilmiş olup, ilgili proje üzerinde yapılacak işlemlere ve gelişmelere ilişkin duyurular bu mecra üzerinden yapılmaya devam edecektir.

Kredi Hesaplama