FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.07.2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
25.07.2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.07.2022-10624
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bağımsız Denetime tabi olan Şirketimizin , 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin (ara hesap dönemleri dahil) Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetimi için ‘'VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'' firması ile sözleşme imzalanmasına ilişkin olarak 06.07.2022 tarihli Genel Kurul kararı 25.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup , 25.07.2022 tarih ve 10624 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir

  

  

  

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama