FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Lider sermayedarı Onur Takmak'tan yazılı olarak alınan beyanda; %100 paylarına sahip olduğu madencilik şirketlerinin bağlı olan madencililk şirketlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Prim borcu nedeniyle Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu Kurul kaydında bulunan ancak A Grubu Borsa İstanbul'da işlem görmeyen 2.250.000.- paylar üzerine 1.325.000.- TL haciz uygulandığı öğrenilmiştir. 

Söz konusu haciz uygulamasının kaldırılması için, gerek şirketimiz Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., gerekse Lider sermayedar Onur Takmak'ın şahsi borcu olmaması nedeniyle  borçlu şirket tarafından 25.07.2022 tarih ve 207290101102333805807-31/000 numara ve 407290101100242105812-66/000 nolu  dilekçeler  ile her bir borç için ilgili kanunda yer aldığı şekilde borcun %25'inin nakden ödenerek yeniden yapılandırılarak ödenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili birimlerine müracaat edildiği şirketimize Onur Takmak tarafından bildirilmiştir. 

Borcun yapılandırılarak ödenmesi taahhüt edilmesine rağmen hacizin kalkmaması durumunda dahi 17.05.2022 tarihli  Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıkladığımız söz konusu A Grubu 2.250.000.-TL'lık payların Mustafa Mümtaz ÖZKAYA'ya devri ile ilgili olarak Mustafa Mümtaz ÖZKAYA da bu payları hacizli olarak almayı kabul ettiğini beyan etmişlerdir.

Kredi Hesaplama