FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

11.07.2019 ve 25.07.2019 tarihli Özel Durum Açıklamalarımızda duyurduğumuz üzere bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. nin ödenmiş sermayesinin 240.900.000 TL den bilanço zararından 120.900.000 TL azaltılarak fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde  120.000.000 TL ye indirilmesine ilişkin  25.10.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararları nın İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine  yapılan istinaf başvurusu sonuçlanmış olup, ilk derece mahkemesinin istinafa konu kararının kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın, kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

  

İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesinde yeniden yargılama yapılacak olup, duruşması 17.11.2022 tarihine bırakılmıştır.

  

Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama