FİNANS

Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı Genel Kurul Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.06.2022
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
Madde 6
SPK Başvuru Tarihi
11.04.2022
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
21.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
26.07.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?
Kabul edildi
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konu Başlıklı 3. Maddesi a Bendine "kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.), kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar dahil) dahil olmak üzere" ibaresinin eklenmesi ile 6. Maddesi Kayıtlı Sermaye Tavanının 50.000.000 TL (EllimilyonTürkLirası)'den 100.000.000 TL (YüzmilyonTürkLirası)'ye çıkarılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarına uzatılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-23032 sayılı onayı; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 05.07.2022 tarih ve E-50035491-431.02-0076255904 sayılı onayları doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Amaç ve Konu' başlıklı 3'uncu maddesinin ve Şirket Esas Sözleşmesi' nin ‘Sermaye ve Hisse Senetleri' başlıklı 6'ıncı maddesinin tadili (Şirket Esas Sözleşmesi' nin ekteki güncel onaylanmış haliyle); Genel Kurul onayına sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, oybirliği ile kabul edildi.

Saygıylarımızla duyurulur.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadil Metni..pdf

Kredi Hesaplama