FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.07.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
25.07.2022 tarihinde ve Saat:18:34:32'de yapmış olduğumuz açıklamada; Şirketimiz Lider Sermayedarı Onur Takmak'ın sahip olduğu A Grubu 2.250.000.- TL nominal değerli payların tamamı üzerinde haciz uygulandığı şeklinde anlaşılması nedeniyle kamunun doğru şekilde ve tam olarak aydınlatılmasını teminen açıklamamızın aşağıdaki şekilde düzeltilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Şirketimiz Lider sermayedarı Onur Takmak'tan yazılı olarak alınan beyanda; %100 paylarına sahip olduğu madencilik şirketlerinin bağlı ortaklığı olan madencililk şirketlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Prim borcu nedeniyle Şirketimiz sermayesinde sahip olduğu Kurul kaydında bulunan ancak A Grubu Borsa İstanbul'da işlem görmeyen 2.250.000.- nominal değerli paylardan 1.209.850,30 TL nominal değerli kısmına 1.325.000.- TL tutarında  borca karşılık haciz uygulandığı öğrenilmiştir. 

Söz konusu haciz uygulamasının kaldırılması için gerek şirketimiz Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., gerekse Lider sermayedar Onur Takmak'ın şahsi borcu olmaması nedeniyle  borçlu şirket tarafından 25.07.2022 tarih ve 207290101102333805807-31/000 numara ve 407290101100242105812-66/000 nolu  dilekçeler  ile her bir borç için ilgili kanunda yer aldığı şekilde borcun %25'inin nakden ödenerek yeniden yapılandırılarak ödenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili birimlerine müracaat edildiği şirketimize Onur Takmak tarafından bildirilmiştir. 

Borcun yapılandırılarak ödenmesi taahhüt edilmesine rağmen hacizin kalkmaması durumunda dahi 17.05.2022 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıkladığımız söz konusu A Grubu 2.250.000.-TL'lık payların Mustafa Mümtaz ÖZKAYA'ya devri ile ilgili olarak Mustafa Mümtaz ÖZKAYA da bu payları ilgili kurumların izin vermesi halinde hacizli olarak almayı kabul ettiğini beyan etmişlerdir.

Kredi Hesaplama