FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
1,00
TRY
3000000
TRY
8,22
Yönetim Kuruluna aday gösterme ; 1'e 5 oy imtiyazı bulunmaktadır. (Esas sözleşme Madde:6 ; Madde:10)
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
1,00
TRY
33500000
TRY
91,78
Yoktur
İşlem Görüyor

Kredi Hesaplama