FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.07.2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
22.07.2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.07.2022-10624
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Denetimden Sorumlu Komitenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünün 48726 sicilinde 0734005526600019 mersis numarası ile kayıtlı, İlkbahar Mahallesi, Galip Erdem Caddesi, N43 Çankaya/Ankara  adresinde faaliyet gösteren Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'ye yetki verilmesine ilişkin karar 22.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 25.07.2022 tarihli ve 10624 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 

Kredi Hesaplama