FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin bugün tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak; Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün kurulmasına karar verilmiştir.
  
Yönetim Kurulumuz bünyesinde görev yapmak üzere oluşturulan komitelerden;
 
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 5 kişiden oluşmasına ve Mustafa Karahan (Başkan), Ayşegül Bensel (Üye), Serdar Kırmaz (Üye), Mehmet Ali Deniz'in (Üye) komite üyeliklerine atanmasına, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ekin Biçen Öcal'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmasına,

- Denetim Komitesi'nin 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinden oluşmasına ve Mustafa Karahan (Başkan) ve Ercan Nuri Ergül'ün (Üye) komite üyeliklerine atanmasına, 

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 4 kişiden oluşmasına ve Mustafa Karahan (Başkan), Ayşegül Bensel (Üye), Serdar Kırmaz (Üye), Mehmet Ali Deniz'in (Üye) komite üyeliklerine atanmasına,

- Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri'nin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösterecek Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne ilişkin Görev ve Çalışma Esasları ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Kredi Hesaplama