FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. ("Mavibayrak"), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") tarafından verilmiş olan 01/06/2016 tarihli ve 49 yıl süreli üretim lisansı ("MBE Lisans") tahtında Aydın İli, Söke İlçesi'nde bulunan, sahibi olduğu biyokütle enerji santralinde ("MBE Santral") elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Mavibayrak'ın lisansına konu tesisinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi ve bu kapsamda MBE Santral'de yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi santrali de kurulması amacıyla Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat gereğince EPDK'ya yapmış olduğu lisans tadil başvurusu (başvuru hakkında Halka Arz İzahnamesinde bilgi verilmiştir) olumlu neticelenmiş olup, MBE Lisans'ta kayıtlı tesis türü "birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi", kaynak türü "biyokütle/güneş" ve yardımcı kaynağa dayalı kurulu güç "1,8 MW" olacak şekilde tadil edilmiştir. Böylece MBE Lisans'ta kayıtlı toplam kurulu güç 14.4 MWm/12.0 MWe olmuştur. Tadil edilmiş lisansın EPDK'dan bugün teslim alındığı Mavibayrak tarafından Şirketimiz'e bildirilmiştir. 

Gelinen noktada MBE Santral'de yardımcı kaynak kurulumu için inşaat aşamasına geçilecek olup, kurulu güçteki bu artışa istinaden yatırımın 2022 yılı ikinci yarısı içinde tamamlanarak 2022 yıl sonundan önce devreye alınması öngörülmektedir.

Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir.

Kredi Hesaplama