FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|


Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2022 tarih ve 2022/37 sayılı bülteninde duyurulduğu üzere;

Şirketimizin  250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde 72.556.591 TL olan çıkarılmış sermayenin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, 35.000.000 TL tutarındaki kısmı Şirketimiz pay sahiplerinden AG Girişim Holding A.Ş. ve 25.000.000 TL tutarındaki kısmı Şirketimiz yönetim kurulu başkanı Alistair Baran BLAKE tarafından karşılanmak üzere toplam 60.000.000 TL karşılığında, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve AG Girişim Holding A.Ş. ile Alistair Baran BLAKE'e tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması talebimizin, sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların satış fiyatının Şirketimiz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirketimiz tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu, baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak üzere hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi şartlarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir


Kamuoyuna duyurulur

Kredi Hesaplama