FİNANS

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
29.07.2022
Genel Kurul Tarihi
25.08.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.08.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KEMALPAŞA
Adres
KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket sermayesinin 52.500.000.-TL'dan, ortaklara bedelsiz pay vermek suretiyle 183.750.000.-TL'sına çıkarılması için; Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin izin yazıları ve Esas Sözleşme Tadil Metninin eski ve yeni şekillerinin okunmasına, müzakeresine ve onaylanması.
3 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 Alkim Kağıt Olaganustu Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2022 Alkim Kağıt Olaganustu Genel Kurul İlan KAP.pdf - İlan Metni
EK: 3
Alkim Kagit Esas Sözleşme 6. Madde Yeni Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4
2022 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 29.07.2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 5.250.000.000 adet hissenin 5.130.000.000 adet hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, A, B, C, D ve E grubu hisselerin 120.000.000 adet nama yazılı hissedarların her oy için 100 oy hakkı mevcuttu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Oyda İmtiyazlı Paylar" başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmekteydi Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için açılan ihtiyati tedbir talepli dava reddedilmiş ve Yargıtay süresinde karar onanmıştır. Genel kurul toplantılarında tüm gruplardaki hissedarların her hisse için 1 oy hakkı vardır.

Kredi Hesaplama