FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusDraftAbstract|
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2022
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 300.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 82.500.000TL (%110 oranında) artırılarak 157.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği 22.07.2022 tarihinde açıklanmıştı.

Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 29.07.2022 tarihinde başvuru yapılmış olup, Kurulca onaylanmamış taslak İzahname ekte yer almaktadır.

Kredi Hesaplama