FİNANS

Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
AYES, CEMAS, YEOTK
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES
1
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.
E
DURAN AFŞAROĞLU
41.738,370
CEMAS
2
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
E
SAMET ŞEKER
2.500,000
YEOTK
3
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.
E
BARIŞ ESEN
228.000,000
YEOTK
4
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.
E
CANER KARATAŞ
103.740,000
YEOTK
5
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.
E
ORHAN YILDIZ
497.496,000
YEOTK
6
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.
E
SİNAN KARAHAN
228.000,000
YEOTK
7
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.
E
TOLUNAY YILDIZ
497.496,000
YEOTK
8
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.
E
YASİN DÜVEN
228.000,000
YEOTK
9
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.
E
ÖZBEY YILDIZ
497.268,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.

Kredi Hesaplama