FİNANS

Özet Bilgi
29.07.2022 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
05.07.2022
Genel Kurul Tarihi
29.07.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.07.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1 Ümraniye / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Sayın Murat Yalçın Nak ve Sayın Serkan Sadık Kızıl'ın istifasının kabulü ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Sayın Müge Tuna ve Sayın Mehmet Tarkan Ander'in atanmasına ilişkin YK kararının Genel Kurulun onayına sunulması,
4 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
6 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika, Bilgilendirme Politikası, İK politikası ve Ücretlendirme Politikasının Genel kurul Onayına sunulması,
7 - Dilek, öneriler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 2
Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Mehmet Tarkan ANDER Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Müge TUNA Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

29.07.2022 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

29.07.2022 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama