FİNANS

Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
01.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı
1.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.08.2022 (bugün) tarihli toplantısında, özetle; Şirketimizin 1.000.000.000 (birmilyar) Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde, 30 (otuz) günden kısa vadeli olmamak üzere Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış şeklinde tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuzun kararına konu tahvil/finansman bonosu ihracına, piyasa koşulları göz önüne alınarak ve ihtiyaç duyulması halinde başvurulması planlanmaktadır. Başta Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak izin başvurusu olmak üzere konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği'nin ilgili hükümleri gereğince kamuya açıklanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Kredi Hesaplama