FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
05.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
03.08.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
0,0000000
0
0
0,0000000
0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036
0,0000000
0
0
0,0000000
0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028
0
0
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
0
0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036
0
0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 03.08.2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında 31.12.2021 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolarda dönem karı bulunmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağına karar verilmiştir.


Kredi Hesaplama