FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. ("Mavibayrak Doğu") EPDK tarafından verilmiş olan 04/10/2018 tarihli ve 49 yıl süreli üretim lisansı ("MBD Lisans") tahtında Mardin İli, Derik İlçesi'nde bulunan, sahibi olduğu biyokütle enerji santralinde ("MBD Santral") elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Mavibayrak Doğu'nun, MBD Lisansı'na konu tesisini birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürmek ve bu kapsamda MBD Santrali'ne de yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi santrali kurulması amacıyla Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat gereğince EPDK'ya yapmış olduğu lisans tadil başvurusu (başvuru hakkında Halka Arz İzahnamesi'nde bilgi verilmiştir) da olumlu karşılanmış olup, MBD Lisans'ta kayıtlı tesis türü "birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi", kaynak türü "biyokütle/güneş" ve yardımcı kaynağa dayalı kurulu güç "1,8 MW" olacak şekilde tadil edilmiştir. Böylece MBD Lisans'ta kayıtlı toplam kurulu güç 14.4 MWm/12.0MWe olmuştur. Tadil edilmiş lisansın EPDK'dan bugün teslim alındığı Mavibayrak Doğu tarafından Şirketimiz'e bildirilmiştir. 

Gelinen noktada MBD Santral'de yardımcı kaynak kurulumu için inşaat aşamasına geçilecektir. Kurulu güçteki bu artışa istinaden yatırımın 2022 yılının ikinci yarısı içinde tamamlanarak yardımcı kaynak güneş santralinin 2022 yıl sonundan önce devreye alınması öngörülmektedir.

Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir.

Kredi Hesaplama