FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ II-17.1 gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan komitelerde görev dağılımı aşağıdaki gibidir. ,

Denetlemeden Sorumlu Komite:

Ahmet HAVUZ Başkan

Erdem YÜCEL Üye


Kurumsal Yönetim Komitesi:

Erdem YÜCEL Başkan

Ahmet HAVUZ Üye


Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Ahmet HAVUZ Başkan

Erdem YÜCEL Üye
Kredi Hesaplama