FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Toplanan yönetim kurulumuz,

1-     Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine:

Bağımsız yönetim kurulu üyesi "AYTEN UĞUR"un başkan olarak, 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili "NECMİ ÖZDEMİR"in üye olarak seçilmesine,

2-     Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine:

Yönetim kurulu Başkan Vekili  "NECMİ ÖZDEMİR"in başkan olarak,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi "AYTEN UĞUR"un üye olarak,

3-     Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine:

Bağımsız yönetim kurulu üyesi "AYTEN UĞUR"un başkan olarak,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili "NECMİ ÖZDEMİR"in üye olarak seçilmesine,

Yönetim Kurulu Üyemiz ve "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ile "Kurumsal Derecelendirme Lisansı"na sahip "Hasan ÖZÜLKÜ"nün üye olarak seçilmesine,  

Aday gösterme komitesi ve Ücret komitesi görevlerini, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesine, oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine karar verilmiştir.

                          

Kredi Hesaplama